Văn bản liên quan
Thông báo số 73/TB-PGDĐTngày 30/9/2015 về việc nhập liệu thống kê chính thức đầu năm vào phân mềm thongke.smas.edu.vn
Ngày ban hành:
30/09/2015
Ngày hiệu lực:
30/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo về thời gian chuẩn bị bước vào năm học mới 2015- 2016
Ngày ban hành:
12/08/2015
Ngày hiệu lực:
12/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông điệp tưởng niệm những nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2014
Ngày ban hành:
05/11/2014
Ngày hiệu lực:
05/11/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 154/UBND-CATX, ngày 30/9/2014 của UBND thị xã Hà Tiên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2014".
Ngày ban hành:
01/10/2014
Ngày hiệu lực:
01/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực