Văn bản liên quan
Thông báo số 53/TB-PGDĐT, ngày 21/7/2016 về thời gian chuẩn bị bước vào năm học mới 2016-2017
Ngày ban hành:
21/07/2016
Ngày hiệu lực:
21/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 54/TB-PGDĐT, ngày 21/7/2016 về việc đưa trẻ 5- 6 tuổi đến trường năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
21/07/2016
Ngày hiệu lực:
21/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo số 73/TB-PGDĐTngày 30/9/2015 về việc nhập liệu thống kê chính thức đầu năm vào phân mềm thongke.smas.edu.vn
Ngày ban hành:
30/09/2015
Ngày hiệu lực:
30/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo về thời gian chuẩn bị bước vào năm học mới 2015- 2016
Ngày ban hành:
12/08/2015
Ngày hiệu lực:
12/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực