Văn bản liên quan
Ngày 04/7/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang ra Quyết định số 688/QĐ-SGDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Ngày ban hành:
07/07/2014
Ngày hiệu lực:
07/07/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực