Văn bản liên quan
Quyết định 182/QĐ-PGDĐT ngày 11/10/2016 ban hành Quy định về chuẩn đạo đức và quy tắc ứng xử của nhà giáo
Ngày ban hành:
19/10/2016
Ngày hiệu lực:
19/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 159/QĐ-PGDĐT ngày 21/9/2016 về việc thành lập Tổ chuyên môn và Tổ bộ môn liên trường cấp THCS, năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
21/09/2016
Ngày hiệu lực:
21/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 04/7/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang ra Quyết định số 688/QĐ-SGDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Ngày ban hành:
07/07/2014
Ngày hiệu lực:
07/07/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực