Văn bản liên quan

Kế hoạch 61/KH-PGDĐT ngày 10/10/2016 thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thay thế Kế hoạch 09/KH-PGDĐT ngày 09/02/2015

Ngày ban hành:
11/10/2016
Ngày hiệu lực:
11/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 54/KH-PGDĐT ngày 04/10/2016 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
04/10/2016
Ngày hiệu lực:
04/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 55/KH-PGDĐT ngày 04/10/2016 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
04/10/2016
Ngày hiệu lực:
04/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 98/CV-PGDĐT ngày 013/10/2016 hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT lần thứ 14 năm 2017
Ngày ban hành:
03/10/2016
Ngày hiệu lực:
03/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực