Văn bản liên quan
Kế hoạch 75/KH-PGDĐT tổ chức hưởng ứng chương trình năm du lịch quốc gia 2016-Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long và kỷ niệm 280 năm ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các
Ngày ban hành:
26/11/2015
Ngày hiệu lực:
26/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 64/KH-BCĐ ngày 16/10/2015 kế hoạch vận động, tuyên truyền giáo dục đạo đức học sinh năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
16/10/2015
Ngày hiệu lực:
16/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 62/KH-PGDĐT ngày 13/10/2015 tổ chức triển khai "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành GD&ĐT TX Hà Tiên năm 2015
Ngày ban hành:
13/10/2015
Ngày hiệu lực:
13/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 54/KH-PGDĐT ngày 28/9/2015 Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
28/09/2015
Ngày hiệu lực:
28/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực