Văn bản liên quan
Kế hoạch 37/KH-PGDĐT ngày 19/8/2016 kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Tiên
Ngày ban hành:
19/08/2016
Ngày hiệu lực:
19/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch số 32/KH-PGDĐT, ngày 21/7/2016 về việc tổ chức tuyên truyền "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
21/07/2016
Ngày hiệu lực:
21/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 78/KH-PGDĐT ngày 18/12/2015 về tổ chức ngày hội giáo dục lần thứ I năm 2016
Ngày ban hành:
18/12/2015
Ngày hiệu lực:
18/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 75/KH-PGDĐT tổ chức hưởng ứng chương trình năm du lịch quốc gia 2016-Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long và kỷ niệm 280 năm ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các
Ngày ban hành:
26/11/2015
Ngày hiệu lực:
26/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực