Văn bản liên quan
Kế hoạch số 32/KH-PGDĐT, ngày 21/7/2016 về việc tổ chức tuyên truyền "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
21/07/2016
Ngày hiệu lực:
21/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 78/KH-PGDĐT ngày 18/12/2015 về tổ chức ngày hội giáo dục lần thứ I năm 2016
Ngày ban hành:
18/12/2015
Ngày hiệu lực:
18/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 75/KH-PGDĐT tổ chức hưởng ứng chương trình năm du lịch quốc gia 2016-Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long và kỷ niệm 280 năm ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các
Ngày ban hành:
26/11/2015
Ngày hiệu lực:
26/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 64/KH-BCĐ ngày 16/10/2015 kế hoạch vận động, tuyên truyền giáo dục đạo đức học sinh năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
16/10/2015
Ngày hiệu lực:
16/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực