Văn bản liên quan

Kế hoạch 27/KH-PGDĐT, ngày 01/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Tiên về khung thời gian năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
01/08/2018
Ngày hiệu lực:
01/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực