Văn bản liên quan

Kế hoạch 24/KH-PGDĐT, ngày 12/7/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Tiên về bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học và THCS năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
12/07/2018
Ngày hiệu lực:
12/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 44/KH-PGDĐT ngày 05/10/2017 về phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Tiên, năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
05/10/2017
Ngày hiệu lực:
05/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 33/KH-PGDĐT ngày 06/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về phát động phong trào thi đua năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
06/09/2017
Ngày hiệu lực:
06/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 13/KH-PGDĐT, ngày 04/4/2017 kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực