Văn bản liên quan
Công văn 99/CV-PGDĐT ngày 03/10/2016 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
03/10/2016
Ngày hiệu lực:
03/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 98/CV-PGDĐT ngày 013/10/2016 hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT lần thứ 14 năm 2017
Ngày ban hành:
03/10/2016
Ngày hiệu lực:
03/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 97/CV-PGDĐT ngày 29/9/2016 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục dân tộc năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
29/09/2016
Ngày hiệu lực:
29/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 159/QĐ-PGDĐT ngày 21/9/2016 về việc thành lập Tổ chuyên môn và Tổ bộ môn liên trường cấp THCS, năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
21/09/2016
Ngày hiệu lực:
21/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực