Văn bản liên quan

Quyết định 133/QĐ-PGDĐT, ngày 06/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Tiên về thành lập tổ chuyên môn cấp THCS năm học 2018-2019 

Ngày ban hành:
06/08/2018
Ngày hiệu lực:
06/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 62/VP-TH, ngày 19/01/2018 của UBND thị xã Hà Tiên về cấp thuận Kế hoạch triển khai các Đề án của ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành:
19/01/2018
Ngày hiệu lực:
19/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực