Văn bản liên quan
Quyết định 182/QĐ-PGDĐT ngày 11/10/2016 ban hành Quy định về chuẩn đạo đức và quy tắc ứng xử của nhà giáo
Ngày ban hành:
19/10/2016
Ngày hiệu lực:
19/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch 61/KH-PGDĐT ngày 10/10/2016 thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thay thế Kế hoạch 09/KH-PGDĐT ngày 09/02/2015

Ngày ban hành:
11/10/2016
Ngày hiệu lực:
11/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 55/KH-PGDĐT ngày 04/10/2016 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
04/10/2016
Ngày hiệu lực:
04/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 54/KH-PGDĐT ngày 04/10/2016 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
04/10/2016
Ngày hiệu lực:
04/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực