Văn bản liên quan
Công văn 98/PGDĐT ngày 29/9/2017 hướng dẫn tổ chức các cuộc thi trên mạng Internet năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
29/09/2017
Ngày hiệu lực:
29/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 98/CV-PGDĐT ngày 013/10/2016 hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT lần thứ 14 năm 2017
Ngày ban hành:
03/10/2016
Ngày hiệu lực:
03/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 99/CV-PGDĐT ngày 03/10/2016 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
03/10/2016
Ngày hiệu lực:
03/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 97/CV-PGDĐT ngày 29/9/2016 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục dân tộc năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
29/09/2016
Ngày hiệu lực:
29/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực