Văn bản liên quan
Công văn 83/PGDĐT-TKTH về việc ngăn chặn hiện tượng giả dạng phụ huynh dụ dỗ trẻ em chiếm đoạt tài sản tại các đơn vị trường học
Ngày ban hành:
09/12/2015
Ngày hiệu lực:
09/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 82/PGDĐT-SEQAP ngày 08/12/2015 về việc tổ chức ăn trưa tại các trường tiểu học thuộc chương trình SEQAP
Ngày ban hành:
08/12/2015
Ngày hiệu lực:
08/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 81/PGDĐT-TKTH ngày 07/12/2015 về việc báo cáo sơ kết học kỳ I và thống kê giữa học kỳ I, năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
07/12/2015
Ngày hiệu lực:
07/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 76/PGDĐT-TKTH ngày 24/11/2015 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo
Ngày ban hành:
24/11/2015
Ngày hiệu lực:
24/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực