Văn bản liên quan

Công văn 62/VP-TH, ngày 19/01/2018 của UBND thị xã Hà Tiên về cấp thuận Kế hoạch triển khai các Đề án của ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành:
19/01/2018
Ngày hiệu lực:
19/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 32/PGDĐT hướng dẫn ôn tập, tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018, cấp THCS

Ngày ban hành:
09/04/2018
Ngày hiệu lực:
09/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 98/PGDĐT ngày 29/9/2017 hướng dẫn tổ chức các cuộc thi trên mạng Internet năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
29/09/2017
Ngày hiệu lực:
29/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực