Văn bản liên quan
Công văn 59/PGDĐT-TKTH ngày 02/10/2015 về việc quản lý dạy thêm, học thêm năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
03/10/2015
Ngày hiệu lực:
03/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 55/PGDĐT ngày 01/10/2015 về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
01/10/2015
Ngày hiệu lực:
01/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 54/PGDĐT ngày 01/10/2015 về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
01/10/2015
Ngày hiệu lực:
01/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 42/PGDĐT-TKTH ngày 19/9/2015 của Phòng GD&ĐT TX Hà Tiên về việc thực hiện một số nhiệm vụ đầu năm học 2015 - 2016
Ngày ban hành:
19/08/2015
Ngày hiệu lực:
19/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực