Văn bản liên quan
Công văn 57/PGDĐT-TKTH ngày 08/8/2016 về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
09/08/2016
Ngày hiệu lực:
09/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 85/PGDĐT ngày 18/12/2015 về tăng cường quàn lý Căn-tin ở các đơn vị trường học
Ngày ban hành:
18/12/2015
Ngày hiệu lực:
18/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 83/PGDĐT-TKTH về việc ngăn chặn hiện tượng giả dạng phụ huynh dụ dỗ trẻ em chiếm đoạt tài sản tại các đơn vị trường học
Ngày ban hành:
09/12/2015
Ngày hiệu lực:
09/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 82/PGDĐT-SEQAP ngày 08/12/2015 về việc tổ chức ăn trưa tại các trường tiểu học thuộc chương trình SEQAP
Ngày ban hành:
08/12/2015
Ngày hiệu lực:
08/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực