A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017

Được sự đồng ý của UBND thị xã Hà Tiên, Ngày 09/8/2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 gắn với tổng kết công tác phổ cập giáo dục mầm non năm 2015.
 Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016,
triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017

       
     Hội nghị do ông Liêu Khắc Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Đại biểu đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo, UBMT Tổ quốc thị xã; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 7 xã, phường; Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS; cán bộ, giáo viên được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm học 2014-2015.

   
     Năm học 2015-2016 là năm học thứ ba thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.  Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự lãnh đạo trực tiếp của Thị ủy, giám sát thường xuyên của HĐND; sự quản lý điều hành quyết liệt của UBND thị xã; sự phối hợp có hiệu quả giữa ngành giáo dục với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã, phường; sự đồng thuận của nhân dân; sự nỗ lực toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh đã “thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt” thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về giáo dục đào tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của thị xã Hà Tiên.

       Năm học 2015-2016, toàn ngành hiện7.915 học sinh (gồm 1.251 trẻ em mầm non, 4.301 học sinh tiểu học; 2.363 học sinh trung học cơ sở; với 35/19 nữ cán bộ quản lý giáo dục các cấp học; 383/270 nữ giáo viên (gồm 44/44 nữ giáo viên mầm non; 201/139 nữ giáo viên tiểu học; giáo viên 138/87 nữ trung học cơ sở)  và 81/55 nữ nhân viên (trong đó có 31/18 nữ nhân viên hợp đồng lao động). Hệ thống mạng lưới các cơ sở giáo dục các cấp học, bậc học được phân bố đều khắp trên toàn thị xã. Có 4 trường mầm non; 6 trường tiểu học; 3 trường phổ thông cơ sở; 5 trường trung học cơ sở.


        Giáo dục Mầm non: Quy mô Giáo dục Mầm non của thị xã tiếp tục có bước phát triển, số trẻ đến lớp tăng nhanh.
Năm học 2015-2016, có 04 trường mầm non, mẫu giáo, tăng 01 trường so với cùng kỳ năm học 2014-2015; có 31 nhóm, lớp với 1.251 trẻ. Trong năm học Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non, kết quả có 13/14 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, trong đó khen thưởng 05 giáo viên. Thẩm định trường học an toàn đối với các trường mầm non theo kế hoạch của UBND thị xã, kết quả có 4/4 trường mầm non, mẫu giáo đạt trường học an toàn năm học 2015 - 2016. Tham mưu UBND thị xã ra quyết định công nhận 7 xã, phường đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi năm  2015. 
Một số chỉ tiêu đạt được như sau:

        Nội dung

Năm học
2014- 2015

    Năm học
2015- 2016

So sánh

Huy động Nhà trẻ

5,2%

6,2%

+1%

Mẫu giáo (3- 5 tuổi)

73,8%

84,5%

+10,7%

Mẫu giáo 5 tuổi

98%

98,7%

+0,7%

5 tuổi học 2b/ngày

100%

100%

 

Học GDMN mới

96,2%

100%

+3,8%

Khám SK định kỳ

100%

100%

 

SDD nhẹ cân

1,6%

1,03%

-0,57%

SDD thấp còi

1,9%

1,03%

-0,87%


         Giáo dục
tiểu học:
Năm học 2015-2016, toàn thị xã 09 trường tiểu học (trong đó có 03 trường có nhiều cấp học) có 132 lớp học với 4.301 học sinh. Trong năm học Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học, kết quả có 58/60 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, trong đó khen thưởng 24 giáo viên. 
Một số chỉ tiêu đạt được như sau:

Nội dung

Năm học
2014- 2015

Năm học
2015- 2016

So sánh

Huy động trẻ 6 tuổi

100%

100%

 

Huy động trẻ 6 - 10 tuổi

99,8%

99,8%

 

Năng lực

 

 

 

Đạt

99,98

99,84%

-0,14%

Chưa đạt

0,02

0,16%

+0,14%

Phẩm chất

 

 

 

Đạt

100%

100%

 

Xếp loại học tập

 

 

  

Hoàn thành

96,95%

97,3%

+0,35%

Chưa hoàn thành

3,05%

2,7%

-0,35%

Tốt nghiệp

99,05%

99,77%

+0,72%

Bỏ học

0,54%

0,48%

-0,06%

 

     Giáo dục Trung học cơ sở: Toàn thị xã có 05 trường THCS, có 76 lớp với 2.363 học sinh. Trong năm học Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức triển khai giảng dạy thí điểm mô hình trường học mới khối 6 tại 2 trường THCS Đông Hồ 1, THCS Đông Hồ 2; tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, kết quả có 40/46 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, trong đó khen thưởng 17 giáo viên.  Một số chỉ tiêu đạt được như sau:

         Nội dung

Năm học
2014 - 2015

     Năm học
2015 - 2016

So sánh

Huy động trẻ 11-14 tuổi

98,6%

98,87%

+0,27%

Hạnh kiểm:

 

 

 

Tốt

77%

79,5%

+2,5%

Khá

19,66%

17,9%

-1,76%

Trung bình

3,48%

2,6%

-0,88%

Yếu

0,19%

 

-0,19%

Học lực

 

 

 

Giỏi

13,29%

15,8%

+2,51%

Khá

35,21%

37,5%

+2,29%

Trung bình

46,12%

41,9%

-4,22%

Yếu

4,48%

4,4%

-0,0,8%

Kém

0,5%

0,4%

-0,1%

Tốt nghiệp

98,7%

100%

+2,3%

Bỏ học

2,38%

1,78%

-0,6%

HS giỏi cấp tỉnh

17 giải

20 giải

Tăng 3 giải


    Giáo dục thường xuyên: Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đã kiểm tra công nhận 7/7 xã, phường đạt chuẩn năm 2015. Công tác XMC-PCGDTHĐĐT và PCGDTHCS tiếp tục được giữ vững và nâng cao chất lượng. Tỷ lệ người biết chữ độ tuổi từ 15-60 là 97,1%, trong đó: Số người biết chữ trong độ tuổi 15-35 chiếm t lệ 99,4%; số người biết chữ trong độ tuổi từ 36-60 chiếm tỷ lệ 96,2%.

        Các hoạt động phong trào: Duy trì và tham gia tốt các phong trào: Em yêu lịch sử tỉnh Kiên Giang, kết quả đạt 01 giải ba và 02 giải khuyến khích; Olympic tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh năm học 2015-2016, kết quả có 50 học sinh đạt giải: 03 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 42 giải khuyến khích; Tìm hiểu Luật Biên giới Quốc gia, kết quả đạt 01 giải nhì và 01 giải khuyến khích; Violympic Toán qua Internet cấp tỉnh, kết quả thi giải Toán bằng Tiếng Việt có 40 học sinh đạt giải: 01 giải nhất; 03 giải ba; 36 giải khuyến khích; thi giải Toán bằng Tiếng Anh có 13 học sinh đạt giải: 02 giải nhì; 11 giải khuyến khích; Olympic tiếng Anh cấp quốc gia năm học 2015-2016 có 15 học sinh tham gia; thi Violympic Toán qua Internet cấp quốc gia năm học 2015-2016 có 06 học sinh tham gia; Olympic tiếng Anh cấp quốc gia năm học 2015-2016 đạt 02 giải khuyến khích; Olympic Toán tuổi thơ cấp tỉnh đạt giải ba; cuộc thi viết tìm hiểu biển, đảo quê hương Việt Nam lần 2 tỉnh Kiên Giang; Ngày Hội Giáo dục tỉnh Kiên Giang lần thứ tư năm 2016 tỉnh Kiên Giang, kết quả đạt 02 giải A, 07 giải B, 07 giải C, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích.

Phối hợp với Phòng VHTT và Nhà thiếu nhi thị xã tổ chức thành công các hội thi: Phối hợp với Nhà thiếu nhi tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” với kết quả có 14 giải (trong đó 07 giải của Tiểu học và 07 giải của THCS). Đồng thời cử 14 em đạt giải tham gia Hội thi cấp Tỉnh dự kiến vào ngày 23-24/5/2016. Cử 04 đội viên tiêu biểu tham dự lễ mitting nhân 75 năm ngày thành lập đội TNTP HCM và biểu dương đội viên tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016.... Duy trì 2 lớp bơi lội với 145 học sinh. Trong hè đã mở thêm 03 lớp dành cho học sinh và người lớn.

Công tác Thi đua - Khen thưởng: Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả tích cực, góp phần tạo nên động lực quan trọng cho các đơn vị trong toàn ngành nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016. Kết thúc năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị công nhận 17/19 tập thể lao động tiên tiến; 11/19 tập thể lao động xuất sắc; 418 lao động tiên tiến; 64 chiến sĩ thi đua cơ sở; 14 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 30 bằng khen UBND tỉnh; 03 bằng khen Thủ tướng Chính phủ.


Nguồn: hatien.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
VIDEO
Liên kết website
Bản đồ
Thống kê
Hôm nay : 2
Hôm qua : 52
Tháng 04 : 6.029
Tháng trước : 7.062
Năm 2019 : 19.753
Năm trước : 165.855
Tổng số : 185.916