Trao cớ lưu niệm cho các đơn vị tham gia HKPĐ TX Hà Tiên năm 2014