Tiết mục đồng diễn các em học sinh trường TH Tô Châu trong HKPĐ TX Hà Tiên năm 2014