Tiết mục đồng diễn các cháu MN Hà Tiên trong HKPĐ TX Hà Tiên năm 2014