Giới thiệu sơ lược về Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

 1. Vài nét về phòng Giáo dục- Đào tạo Thành phố Hà Tiên:

    Địa điểm trụ sở: Số 32-34, đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP2, Phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
    Điện thoại: 02973 852 094         
    Email: pgdthixahatien.kiengiang@moet.edu.vn
    Website: www.hatien.edu.vn 

 

Lãnh đạo - chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Hà Tiên (nay là thành phố Hà Tiên) tháng 01 năm 2014

Lãnh đạo - chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Hà Tiên (nay là thành phố Hà Tiên) tháng 12 năm 2017

Lãnh đạo - chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Hà Tiên tháng 03 năm 2021

 2. Cơ cấu tổ chức: Cơ quan phòng có chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Tiên; Công đoàn, các bộ phận chuyên môn: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục THCS; Tổ chức cán bộ,  Thanh tra, Kế hoạch - tài vụ, Tổng hợp, Thi đua - khen thưởng, CNTT, Kiểm định chất lượng, công tác Đoàn Đội... Có 07 cán bộ công chức, gồm 1 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 05 công chức. Tổng số đơn vị trực thuộc là 18 gồm: 04 trường Mầm non - Mẫu giáo; 06 trường Tiểu học; 03 trường Tiểu học & THCS; 05 trường THCS. Có 11 trường đạt chuẩn quốc gia (02 trường chuẩn quốc gia mức độ 2).

      3.  Chức năng, nhiệm vụ:

     Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

       Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

       Quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ theo quy định và hướng dẫn của cấp trên về giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn Thành phố với quy mô 18 trường học, trên 500 CB-GV-NV và trên 8000 học sinh.

Một số thành tựu đạt được trong 20 năm qua từ năm 1998 đến năm 2018