Phòng GD-ĐT hà TiênGiới thiệu sơ lược về phòng Giáo dục - Đào tạo Thị xã Hà Tiên - Kiên Giang

 

 
    
I. Vài nét về phòng Giáo dục- Đào tạo Thị xã Hà Tiên:

       
       Tên đơn vị: Phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã Hà Tiên.
     Địa điểm trụ sở: Số 10 - Đường Mạc Công Du - KP3 - Phường Đông Hồ - Thị xã Hà Tiên - Kiên Giang.
      Điện thoại: 0773 852 094         
      Email: pgdthixahatien.kiengiang@moet.edu.vn
      Website: www.hatien.edu.vn 

       
Lãnh đạo - chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo Thị xã Hà Tiên
 

           1. Cơ cấu tổ chức: 

        Cơ quan phòng có chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Thị xã Hà Tiên, Công đoàn, các bộ phận: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục THCS; Tổ chức cán bộ - Thanh tra, Kế hoạch- tài vụ, Tổng hợp - Thi đua, CNTT, Kiểm định chất lượng, công tác Đoàn Đội... Có 09 cán bộ công chức, gồm 1 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng và 06 cán bộ công chức. Tổng số đơn vị trực thuộc là 18 gồm: 04 trường Mầm non - Mẫu giáo; 06 trường Tiểu học; 03 trường Tiểu học & THCS; 05 trường THCS. Có 06 trường đạt chuẩn quốc gia (01 trường chuẩn quốc gia mức độ 2).

        2.  Chức năng, nhiệm vụ:

        Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

       Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân thị xã; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

       Quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ theo quy định và hướng dẫn của cấp trên về giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn Thị xã với quy mô 18 trường học, trên 500 CBGV, NV và trên 7800 học sinh.
         
      II. Thành tích cơ bản đã đạt được:


       Trong quá trình phấn đấu thực hiện đổi mới sự nghiệp giáo dục-đào tạo, Phòng Giáo dục- Đào tạo Thị xã Hà Tiên đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: Phát triển mạng lưới trường lớp, đa dạng hóa các loại hình trường lớp; Huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ cao; Nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ. Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa và chuẩn hóa, tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy - học và việc đổi mới chương trình giáo dục Phổ thông, giáo dục Mầm non, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Chăm lo giáo dục toàn diện cho học sinh, các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường được đẩy mạnh.
 
       Từ chỗ có 01 Trường Mầm non, 04 trường Tiểu học, 02 trường THCS với 4.406 học sinh và 247 cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các cấp học bậc học; đến nay đã có 04 trường Mầm non - Mẫu giáo và các lớp Mầm non gắn với các Trường Tiểu học, 06 trường Tiểu học, 03 trường Tiểu học & THCS, 05 trường THCS, với tổng số hơn 7800 học sinh và trên 500 Cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trình độ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng tăng; chất lượng học tập của học sinh ngày được cải thiện ở các cấp học. 

 
      Đặc biệt công tác Phổ cập của Thị xã rất được quan tâm: Năm 1998 hoàn thành Phổ cập chống mù chữ, năm 2003 hoàn thành Phổ cập đúng độ tuổi, năm 2005 hoàn thành Phổ cập trung học cơ sở và đến nay vẫn được duy trì và đang thực hiện công tác Phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi phấn đấu đến năm 2015 sẽ hoàn thành.

       Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đến nay đã có 06 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia (trong đó có 01 trường đạt chuẩn mức độ 2).

        Với những thành quả đạt được đó, đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục có vai trò rất lớn trong việc đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và góp phần cho sự phát triển chung.

        III. Phòng giáo dục - đào tạo đã được khen thưởng :

       Từ những nổ lực đó, nhiều năm liền Phòng Giáo dục và Đào tạo được tặng nhiều danh hiệu thi đua:
       Năm 2010 Phòng Giáo dục và Đào tạo được tặng Huân chương lao động hạng III của Chủ tịch nước. 

            

       Riêng năm học 2015 – 2016: Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thi xã hà Tiên đạt: 

       + 02 cờ thi đua cho 02 đơn vị hạng nhất khối thi đua. 
       + 02 bằng khen cho 02 đơn vị hạng nhì, 02 bằng khen cho 02 đơn vị hạng ba khối thi đua.
       + 08 tập thể Lao động xuất sắc 
       + 16 tập thể Lao động tiến tiến.
       + 15 giấy khen tập thể.
       + 24 cá nhân nhận bằng khen của UNND tỉnh.
       + 57 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở.
       + 25 giấy khen cá nhân.
       + 418 cá nhân đạt Lao động tiên tiến.
        Đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng 03 Bằng khen cá nhân.