Văn bản liên quan
Kế hoạch 66/KHLT-PGDĐT-PVHTT ngày 20/10/2016 kế hoạch liên tịch tổ chức Hội thi "Tiếng hát thầy và trò'' lần thứ II năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
25/10/2016
Ngày hiệu lực:
25/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 11/KHLT, ngày 03/03/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Thị đoàn Hà Tiên về tổ chức Hội thi "Giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi" thị xã Hà Tiên năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
04/03/2016
Ngày hiệu lực:
04/03/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch số 12- KHLT/NTN ngày 31/12/2014 kế hoạch liên tịch Tổ chức Ngày hội văn hóa mừng Đảng mừng xuân 2015
Ngày ban hành:
05/01/2015
Ngày hiệu lực:
05/01/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 09-KHLT/NTN ngày 25/9/2014 về việc tổ chức Hội thi tiếng hát thầy và trò chủ đề “Việt Nam trong trái tim tôi” thị xã Hà Tiên năm 2014
Ngày ban hành:
25/09/2014
Ngày hiệu lực:
25/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực