Văn bản liên quan
Công văn 23/PGDĐT-GDTH, ngày 20/4/2017 hướng dẫn ôn tập, tổ chức kiểm tra cuối năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
20/04/2017
Ngày hiệu lực:
20/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 11/KH-PGDĐT, ngày 20/3/2017 tổ chức giao lưu Tiếng Việt của chúng em cấp Tiểu học, năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
20/03/2017
Ngày hiệu lực:
20/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 12/PGDĐT-GDTH, ngày 06/03/2017 hướng dẫn kiểm tra giữa học kì II cấp Tiểu học, năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
06/03/2017
Ngày hiệu lực:
06/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 91/PGDĐT-GDTH, ngày 19/9/2016 về hướng dẫn sinh hoạt sư phạm chuyên đề năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
20/09/2016
Ngày hiệu lực:
20/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực